Turer & aktiviteter

En del av Norsk Botanisk Forening

Finn arrangement

Velg kategori
Dato utvalget ditt er galt
Velg tidsrom:
Velg lokallag
Velg fylke
Tur

Blomstertur til Gudbrandsdalen

Onsdag 17 juli 2024
13 timer

Bli med og opplev plantene i Gudbrandsdalen. Vi besøker blomsterrike enger, lavereliggende fjell og bekkekløfter med spesiell flora. Hvis du ikke har sett skogranke og de sjeldne bregnene russeburkne og sudetlok, er dette muligheten...

Arrangeres av: Østlandsavdelingen
Kartlegging

Florakartlegging på Langåra, Asker

Torsdag 18 juli Kl 10:30
4 timer

Under kartleggingen 30. juni ble vi ikke ferdig med kartlegging på den vestligste delen av Langåra. Nå tar vi det som står igjen. Båtavgang med 'Rigmor' kl...

Arrangeres av: Østlandsavdelingen
Dugnad

Kanadagullris-dugnad på Lilløyplassen

Søndag 04 august Kl 12:00
3 timer

Bli med på lukedugnad for å redde de artrike blomsterengene og grunnlendt kalkmark rundt Lilløyplassen naturhus på Fornebu. Kanadagullris og russekål er hagerømlinger som fortrenger den stedegne naturen...

Arrangeres av: Østlandsavdelingen
Tur

Tirsdagstur i Oslo - 6. august

Tirsdag 06 august Kl 17:00
4 timer

Hver første tirsdag i måneden fram til og med oktober (minus juli) inviterer vi til villblomstvandring i byen, der du kan bli kjent med spennende planter i Oslo-naturen...

Arrangeres av: Østlandsavdelingen
Tur

Tur til Delingsdalen naturreservat i Nordre Follo

Søndag 11 august Kl 11:00
5 timer

Delingsdalen naturreservat ligger nordvest i Nordre Follo kommune, mellom Bunnefjorden og Gjersjøen. Reservatet er dominert av barskog med rike skogtyper som lågurtgranskog, høgstaudegranskog og rik sumpskog...

Arrangeres av: Østlandsavdelingen
Dugnad, Kurs

Slått på Mikkelrud i Aurskog-Høland

Søndag 18 august Kl 11:00
5 timer

Bli med å slå med ljå eller rake høy i en av Østlandets største solblomeng. Her skjøtter vi med god gammeldags ljåslått og raker opp høyet så enga forblir næringsfattig...

Arrangeres av: Østlandsavdelingen
Dugnad

Fremmedartsdugnad på Langhus i Nordre Follo

Tirsdag 20 august Kl 17:00
2 timer

Luking av kanadagullris. Denne fremmedarten fortrenger den naturlige floraen. Etter dugnaden spanderer vi pizza på deltakerne, fra ca. kl. 19:00...

Arrangeres av: Østlandsavdelingen
Dugnad

Fremmedartsdugnad på Hovedøya i Oslo

Lørdag 24 august Kl 10:00
4 timer

Vi fortsetter lukingen av gravbergknapp Phedimus spurius som fortrenger den naturlige floraen på enger og berg. Arbeidet går ut på å luke så mye gravbergknapp som mulig...

Arrangeres av: Østlandsavdelingen
Dugnad

Slåttedugnad på Langhus

Mandag 26 august Kl 17:00
2 timer

På ei eng ved Langhus stasjon, vokser den rødlistede skjermplanten krusfrø Selinum carvifolia som er truet på grunn av gjengroing. Vi har slått denne enga i noen år...

Arrangeres av: Østlandsavdelingen
Dugnad

Dugnad FOR smalsøte på Malmøya utenfor Oslo

Lørdag 31 august Kl 11:00
3 timer

Ved Malmøyskjær på Malmøya finnes en liten bestand av smalsøte Gentianella uliginosa. Området der den vokser holder på å gro igjen. Vi skal luke bort en del andre planter der den vokser, samt fjerne det vi rekker av fremmedarter som såpeurt, rynkerose og gravbergknapp i det samme området...

Arrangeres av: Østlandsavdelingen

Ferskvannsalge helg! Kryptoklubben

Fredag 20 september Kl 17:00
23 timer

Velkommen til en faglig og sosial helgetur med Kryptoklubben. Turen er rettet mot naturvitenskapelige studenter, men alle som syns turen høres interessant ut er velkomne...

Arrangeres av: Østlandsavdelingen