Foredrag og quiz om marine makroalger, Kryptoklubben

Bli kjent med Kryptoklubben på kveldsmøtet vårt og lær om marine makroalger («tang og tare»).

Program:
17:30 Pizza

18:15-18:45 «Kartlegging og DNA-strekkoding av brunalge-diversiteten innenfor ordenene Ectocarpales, Ralfsiales og Sphacelariales i Norge» med NMBU-fykologen Franz Ronald Saavedra Goecke.

19:00-19:20 «Nye produkter fra tang og tare» med doktorgradsstipendiat ved SINTEF Katharina Nøkling-Eida.

19:20-19:30 «Amatørkartlegging og artsbestemmelse av marine makroalger» med økologi-masterstudent Bernhard Askedalen.

19:30-20:00 Alge-quiz! (Vinneren får nyeste Norsk flora i premie)

Alle med interesse for alger og/eller klubben er velkomne for en sosial og lærerik kveld. Studenter, ansatte ved NMBU og folk utenfra er veldig velkommen!
Trykk «skal» på Facebook arrangementet eller send sms til kontaktperson for påmelding.